Wybierz walutę :

ODŻYWKI I SUPLEMENTY KULTURYSTYKA SPORT AKCESORIA

Logowanie
Zaloguj się
Nowe konto
Logowanie
Liczba towarów: 0
Suma: 0,00 zł

Regulamin sklepu.

1. www.power-system.pl oferuje zakupy w systemie sprzedaży wysyłkowej na terenie całego kraju.

2. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówień, telefonicznie oraz mailem na adres zamowienia@fit-shop.pl

3. Składając zamówienie Klient zawiera z naszą firmą umowę oraz poświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FHU „FIT-SHOP” Daniel Cieślak w celu realizacji zamówienia.

5. Zamówienia można składać przez cały rok 24 godziny na dobę.

6. Kupujący powinien prawidłowo wypełnić formularz zamówienia i podać w nim:

Imię i nazwisko

Adres na który ma być dostarczona przesyłka -(ulica, numer domu -mieszkania, miasto, kod pocztowy)

Numer telefonu i adres e-mail (do potwierdzenia zamówienia i ewentualnego omówienia jego realizacji).

7. Zamówienia nie będą realizowane, gdy:

a. formularz zamówienia został źle wypełniony
b. jeżeli nie udało się w ciągu dwóch dni od złożenia zamówienia potwierdzić go u zamawiającego ani telefonicznie ani drogą e-mail
c. zamówienie wzbudza wątpliwość (w takim przypadku najpierw następuje weryfikacja zamówienia telefonicznie lub e-mail)

8. Zamówione artykuły dostarczamy klientowi głównie za pomocą firmy kurierskiej "Siódemka", Poczty Polskiej oraz do Paczkomatów Inpost.

9. Przesyłki z towarem przesyłamy na adres wskazany przez zamawiającego.

10. Termin realizacji zamówienia wynosi 2-5 dni roboczych.

Jeśli nie posiadamy w magazynie towaru i nie moglibyśmy dotrzymać terminu realizacji zamówienia, poinformujemy o tym fakcie zamawiającego drogą e-mailową lub telefonicznie.

W przypadku gdy zamawiający zdecydował, że zapłata za towar nastąpi w formie przelewu Klient musi podać na przelewie numer zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu wpłynięcia na nasze konto wskazanej kwoty.
 
11. Każdy towar zakupiony w naszym sklepie posiada aktualną (minimum sześć miesięcy, najczęściej jest to ponad rok) datę przydatności do spożycia i znajduje się w szczelnych firmowych opakowaniach.

12. Artykuły znajdujące się w sklepie posiadają niezbędne do obrotu w naszym kraju pozwolenia i certyfikaty.

13. Na życzenie klientów wystawiamy faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT na zakupiony towar należy podać nazwisko lub nazwę instytucji, dokładny adres, numer identyfikacji podatkowej NIP osoby lub firmy na którą ma być wystawiona faktura w formularzu zamówienia .

14.Zamawiający upoważnia firmę FHU "FIT SHOP" Daniel Cieślak do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy. Wysyłamy oryginał faktury wraz z zamówionym towarem.

15. Ceny w sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Szczegółowe zasady dotyczące dostawy towarów zawarto w odnośniku "WYSYŁKA I ZWROTY". Kwotę należności wraz z kosztami przesyłki za zamówiony towar należy uiścić na rachunek bankowy
mBank 28 1140 2004 0000 3102 5010 0633.  Klient ma również możliwość uiszczenia należności kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze przesyłki wysłanej za pobraniem. Wybór sposobu dostawy należy do klienta, powinien on być dokonany przy składaniu zamówienia.

 

ZWROT TOWARU

Dotyczy Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 stawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 ze zmianami Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn. Oświadczenie o odstąpieniu składa się w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Zwracany towar należy odsyłać lub dostarczyć  na adres sklepu 93-329 Łódź ul. Ogniskowa 18/VIItel./fax. 42 676-91-00 razem z dowodem sprzedaży. Po otrzymaniu przesyłki lub jej dostarczeniu gwarantuje się, że  zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni od jej odbioru.

 


POBIERZ FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

WYMIANA TOWARU

 

Jest możliwość wymiany produktu na inny towar z oferty sklepu w każdym czasie pod warunkiem, że towar ten nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Koszty przesyłki w obie strony pokrywa klient. Wymieniany towar należy odsyłać na adres sklepu 93-329 Łódź ul. Ogniskowa 18/VIItel./fax. 42 676-91-00 razem z paragonem bądź fakturą VAT oraz wypełnionym formularzem  Wymiana towaru.Procedura ta nie dotyczy wymiany będącej następstwem uzasadnionej reklamacji.

 


POBIERZ FORMULARZ WYMIANY TOWARU

 

REKLAMACJE


Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową ekonomiczną lub dostarczyć na adres sklepu  93-329 Łódź ul. Ogniskowa 18/VII tel./fax. 42 676-91-00 razem z dowodem sprzedaży.
Istnieje również możliwość odbioru reklamowanego towaru na koszt sklepu przez firmę kurierską "Siódemka". Sklep nie odbiera przesyłek odsyłanych za pobraniem.
UWAGA! Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wypełni wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta.
Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru ponosi klient, natomiast koszt odesłania towaru do klienta po rozpatrzeniu reklamacji pokrywa sklep (przesyłka ekonomiczna). Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon bądź fakturę VAT (dowód zakupu) wraz z wypełnionym
Formularzem reklamacyjnym. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są do 7 dni roboczych od momentu ich napłynięcia. Produkty uszkodzone zostaną niezwłocznie wymienione na nowe, wolne od wad, a w przypadku braku takiego asortymentu, sklep zwróci klientowi równowartość ceny produktu bądź zaproponuje inny podobny towar ze swojej oferty.

 

 

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Dokonanie zakupów w Sklepie www.power-system.pl wymaga podania informacji kontaktowych (np. telefon, adres e-mail) oraz informacji niezbędnych do wystawienia faktury i dostarczenia przesyłki. Dane wprowadzone do formularza są wykorzystywane przez firmę FHU FIT-SHOP Daniel Cieślak wyłącznie do tych celów. Powierzone nam Państwa dane osobowe są przesyłane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Każdy klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy danych sklepu. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie wysłane na adres: zamowienia@fit-shop.pl, pocztą na adres firmy lub faksem: 42 676-91-00.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sklep www.power-system.pl zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.

  2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie byłoby możliwe, spór rozstrzygać będą właściwe polskie sądy powszechne.

  3. Wszystkie opisy i zdjęcia produktów są własnością FHU „FIT-SHOP” Daniel Cieślak  i ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu bez zgody właściciela jest zabronione.

  4. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu www.power-system.pl zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

  5. Firma FHU „FIT-SHOP” Daniel Cieślak dokłada najwyższych starań aby fotografie oraz opisy oferowanych towarów odpowiadały rzeczywistości w najwyższym możliwym stopniu. Nie można jednak wykluczyć pomyłek, które nie mogą stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń pod adresem firmy FHU „FIT-SHOP” Daniel Cieślak.

  6. Indywidualne ustawienia monitora użytkownika powodujące błędne wyświetlanie np. kolorów nie mogą stanowić podstawy do reklamowania zakupionego towaru.

Gwarantujemy dołożenia wszelkich starań, w celu jak najszybszego zdobycia poszukiwanego przez Państwa produktu.

Koniec regulaminu