Reklamacje i zwroty

ZWROT TOWARU

Dotyczy Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 stawy z 2 marca 2000 roku "O ochronienie których praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 ze zmianami Konsumentowi,który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn. Oświadczenie o odstąpieniu składa się w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.W razie skutecznego odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Zwracany towar należy odsyłać lub dostarczyć  na adres sklepu 93-329 Łódź ul. Ogniskowa 18/VII tel./fax.42 676-91-00 razem z dowodem sprzedaży. Po otrzymaniu przesyłki lub jej dostarczeniu gwarantuje się, że  zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni od jej odbioru.

FORMULARZ ZWROTU

Formularz zwrotu

WYMIANA TOWARU

Jest możliwość wymiany produktu na inny towar z oferty sklepu w każdym czasie pod warunkiem, że towar tennie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.Koszty przesyłki w obie strony pokrywa klient. Wymieniany towar należy odsyłać na adres sklepu 93-329 Łódź ul. Ogniskowa 18/VII tel./fax.42 676-91-00 razem z dowodem sprzedaży oraz wypełnionym formularzem Wymiana towaru. Procedura tanie dotyczy wymiany będącej następstwem uzasadnionej reklamacji.

FORMULARZ WYMIANY

Formularz wymiany

REKLAMACJE 

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową ekonomiczną lub dostarczyć  na adres sklepu 93-329 Łódź ul. Ogniskowa 18/VII  tel./fax.42 676-91-00 razem z dowodem sprzedaży. Istnieje również możliwość odbioru reklamowanego towaru na koszt sklepu przez firmę kurierską "Siódemka". Sklep nie odbiera przesyłek odsyłanych za pobraniem.
UWAGA! Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wypełni wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta.
Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru ponosi klient,natomiast koszt odesłania towaru do klienta po rozpatrzeniu reklamacji pokrywa sklep (przesyłka ekonomiczna). Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona koszty transportu pokrywa FHU "FIT-SHOP"Daniel Cieślak. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży wraz z wypełnionym Formularzem reklamacyjnym. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są do 7dni roboczych od momentu ich napłynięcia. Produkty uszkodzone zostaną niezwłocznie wymienione na nowe, wolne od wad, a w przypadku braku takiego asortymentu, sklep zwróci klientowi równowartość ceny produktu bądź za zgodą klienta zaproponuje inny podobny towar ze swojej oferty

FORMULARZ REKLAMACJI

Formularz reklamacji


dj łódź